Ujenzi

MKOPO WA VIWANJA, VIFAA VYA UJENZI NA UFUNDI

UTANGULIZI

Mradi utahusika na ujenzi wa nyumba (kuanzia msingi mpaka hatua za mwisho za ujenzi (finishing))

WALENGWA WA HUDUMA

Walengwa wa huduma hii ni watu wote walionunua,wanaonunua viwanja ndani na nje ya kampuni yetu.

HATUA ZA MRADI

 • A. Msingi
 • B. Ujenzi hadi saizi ya madirisha
 • C. Kumalizia hadi linter
 • D. Kuezeka
 • E. Madirisha na milango
 • F. Finishing(kulingana na mteja)

AINA ZA WATEJA

 • A) wateja wanaojenga katika viwanja vyetu tulivyouza-(punguzo asilimia 15 ya gharama za ufundi)
 • B) wateja walionunua yoyote ya huduma na wanajenga sehemu nyingine.(punguzo asilimia 10)
 • C) wateja wanaojenga maeneo yao.

Zingatia:

Gharama za ujenzi zitapungua kwenye gharama za ufundi tu

AINA ZA NYUMBA ZINAZOJENGWA

Tunajenga nyumba aina zote kulingana na uhitaji wa mteja, iwe ni kukamilisha mradi mzima au kujenga kwa hatua kulingana na uwezo wa mteja husika

GHARAMA NA MFUMO WA MALIPO

NDANI YA MAENEO YA VKP INVESTMENT FOR YOUTH.

 • Mkopo wa miaka kumi na moja (11).
 • Mkopo huu utahusisha gharama za kiwanja na gharama za ujenzi kwa pamoja, malipo ya awali katika mradi huu ni asilimia ishirini (20%) ambayo italipwa siku ya kusaini mkataba na asilimia themanini inayobaki italipwa kidogo kidogo kwa miezi mia moja thelathini na moja (131) kwa malipo ya kiasi sawa kila mwezi . Muda wa utekelezaji ni miezi sita (6) na mwezi wa saba (7) mteja atakabidhiwa nyumba yake baada ya kukamilika kwa ujenzi.

 • Mkopo wa miezi ishirini na tano (25)
 • Mkopo huu utahusisha gharama za ujenzi na kiwanja kwa pamoja ambapo mteja atalipia malipo yote kwa kiasi sawa kwa miezi yote ishirini na tano (25) huku muda wa utekelezaji ukiwa ni miezi minne (4) na mteja atakabidhiwa nyumba yake mwezi wa tano baada ya kukamilika kwa ujenzi.


UJENZI NDANI YA MAENEO BINAFSI

 • Mkopo wa miaka nane (8).
 • Mkopo huu utahusisha gharama za ujenzi tu, ambapo hatua ya kwanza mteja atafanyiwa tathimini kwa shilingi elfu sitini (60,000/=) na baada ya hapo atapewa ripoti ya gharama kamili ya ujenzi. Mteja atalipia 20% kwa nyumba ya kawaida na 40% kwa nyumba ya ghorofa kama malipo ya awali na kiasi kilichobaki kitalipwa kwa kiasi sawa kwa miezi tisini na tano (95) iliyobaki. Muda wa utekelezaji wa mradi ni miezi sita(6) baada ya kukamilika kwa ujenzi.

 • Mkopo wa miezi ishirini na tano (25)
 • Mkopo huu utahusisha gharama za ujenzi tu, na hatua ya kwanza mteja atafanyiwa tathimini kwa gharama za ujenzi kwa shilingi elfu sitini (60,000/=) baada ya ripoti ya tathimini mteja ataanza malipo kwa kulipa malipo yote kwa kiasi sawa kwa miezi yote ishirini na tano (25) , muda wa utekelezaji ni miezi sita (6) na mteja atakabidhiwa nyumba yake mwezi wa saba (7) baada ya kukamilika kwa ujenzi.

TARATIBU ZA KUTOA HUDUMA

 • Mteja atajaza fomu ya maombi husika
 • Timu ya miradi itatembelea eneo husika la mradi.
 • Timu ya miradi itaandaa mchanganuo wa gharama za mradi kulingana na uhitaji wa mteja (ramani,hatua za ujenzi)
 • Pande zote mbili zita saini mkataba,Baada ya makubaliano.
 • Utekelezaji wa mradi utaanza kwa kufuata mkataba.

TIMU YA UTEKELEZAJI WA MRADI

 • Mhandisi(Engineer)
 • Kiongozi wa timu/fundi mkuu(supervisor)
 • Mafundi wasaidizi
 • Wasaidizi

WIWANGO VYA MRADI

M

iradi yote itatekelezwa kwa kufuata viwango halisi vya miradi vilivyokubalika kwenye mkataba.