MASHAMBA YA KAMPUNI YETU YANAPATIKANA MAENEO YA:

Yapo kilomita 36 kutoka Dar es Salaam.
Yapo kilomita kilomita 32 kutoka ar es Salaam, kilomita 3.5 kutoka barabara kuu ya Msata.
Mashamba yapo yapo kilimita 16 kutoka barabara kuu ya Dar – Moro, mashamba yapo jirani bandari kavu pia jirani na reli ya kati.